Disseny de la memòria 2004

FAD memòria 2004

El repte: El FAD és una de les associacions de dissenyadors més prestigioses del món. Cada any tria un estudi de disseny diferent per dissenyar la seva memòria, i el 2005 va ser Cèl·lula l’estudi escollit.

La solució: Per il·lustrar la memòria del 2004, vam fer servir la imatge d’un gran melic, una ironia sobre la imatge que moltes vegades projectem els dissenyadors gràfics; així, el melic és una constant que apareix en tota la publicació en forma de gràfiques, tipografia, etc. L’obra, que constava de dos llibres (memòria d’activitats i directori de socis), es presentà dins una funda de PVC brillant que feia pensar en un producte de perfumeria.

Memòria FAD 2004
Memòria FAD 2004
Memòria FAD 2004
Memòria FAD 2004