Branding

Infinitum

El repte: Infinitum és una acceleradora de projectes amb base tecnològica. Té una direcció experta i està participada per empresaris i inversors d’èxit. Se’ns va encarregar la identitat corporativa.

La solució: Infinitum evoca projectes i somnis empresarials, el seu nom ens condueix a l’infinit, quelcom semblant a cercar allò desconegut. Per crear el logotip ens vam inspirar en el triangle, símbol de divinitat i creació, alhora que fèiem servir el popular objecte impossible del triangle de Penrose.